ตัวละครพระพี่นางสุพรรณกัลยาณี: วีรสตรีทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับวาทกรรมประวัติศาสตร์

Main Article Content

วันชนะ ทองคำเภา

บทคัดย่อ

นวนิยายเรื่อง พระพี่นางสุพรรณกัลยาณี ของกาญจนา นาคนันทน์ เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยาสำนวนหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษต่างจากเรื่องเล่าของวีรสตรีท่านนี้ในสำนวนอื่นๆ กล่าวคือ นวนิยายเรื่องนี้นำเสนอตัวละครเอกให้มีภาพลักษณ์แบบวีรสตรีทางวัฒนธรรม ผู้ประพันธ์นวนิยายเลือกใช้วิธีการนำเสนอในลักษณะดังกล่าวเพื่อตอบโต้วาทกรรมประวัติศาสตร์กระแสหลักของนักวิชาการที่ไม่ยอมรับการดำรงอยู่ของพระสุพรรณกัลยาในฐานะวีรสตรีในประวัติศาสตร์ทางการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ทองคำเภาว. (1). ตัวละครพระพี่นางสุพรรณกัลยาณี: วีรสตรีทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับวาทกรรมประวัติศาสตร์. วรรณวิทัศน์, 9, 26-43. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2009.2
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ