กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อของชาวไทลื้อ 2 กลุ่มอายุ ที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF