กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ธัมม์ คาถา และพระสูตรกับกระบวนการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีสืบชะตาล้านนา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF