กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผู้ชายสมบูรณ์แบบ: ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ความเป็นชายกับกลวิธีทางภาษาในวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารผู้ชาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy