กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผู้ชายสมบูรณ์แบบ: ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ความเป็นชายกับกลวิธีทางภาษาในวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารผู้ชาย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF