กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิดเรื่องโลกศาสตร์ในคัมภีร์โลกทีปกสารและจักกวาฬทีปนี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF