กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภควา: ที่มาและการแปลเป็นภาษาไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF