กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โชคดีที่เป็นมะเร็ง: การศึกษาเรื่องเล่าและบทบาทหน้าที่ของบันทึกผู้ป่วยโรคมะเร็ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF