กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาผลงานและปรัชญาของนักคิดสำคัญในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF