กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาคุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF