กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วัตถุ ๑๐ ประการ : กำเนิดมหายาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF