กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิดความยุติธรรมที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา Download Download PDF