กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิดความยุติธรรมที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF