กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของค่านิยมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสี่ยงดวงในสังคมไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF