กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปราสาทมีชัย: ประวัติและคุณค่าที่มีต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ ในอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ Download Download PDF