กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยการยอมรับการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการบริหารจัดการปัญหาเมือง ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy