กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล