กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล