กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลกระทบของแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนทางสังคมแบบลีนต่อประสิทธิภาพความยั่งยืนทางสังคม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล