กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การให้ทัศนะความเข้าใจการปฐมนิเทศเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล