กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เงินดิจิทัลกับเสรีภาพทางการเงินสู่ระบบเศรษฐกิจประเทศไทย Download Download PDF