กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้หรือภาษีขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF