กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พินิจตำนานลำปาง: กระบวนทัศน์และการปฏิสัมพันธ์ในวรรณกรรมพุทธทำนาย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF