กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความต้องการด้านการช่วยเหลือดูแลสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF