กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตึก อาคาร แบบอาณานิคมในภาคอีสานของประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF