กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุปสรรคในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล