Return to Article Details การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ: ความเชื่อ ด้านวัฒนธรรมแบบพอเพียง ของนักท่องเที่ยวไทย 3 ช่วงอาย Download Download PDF