ติดต่อ

International Journal of Business and Economics
Building 24, 13rd Floor,
University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, DinDaeng,
Bangkok 10400, Thailand

ผู้รับผิดชอบหลัก

Suthawan Chirapanda
เบอร์โทรศัพท์ 026976135

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Sirinat Phatnukhrao
เบอร์โทรศัพท์ 0611623593