กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้ชุดกิจกรรม Unplugged Coding ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy