กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2018) Download Download PDF