กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประกอบสร้างมโนทัศน์เรื่อง “สุวรรณภูมิ” ที่สะท้อนผ่านงานสารคดีทางสื่อออนไลน์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล