กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบและพฤติกรรมการรับข่าวปลอมบนเฟซบุ๊กของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล