กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะนวัตกรรมกับการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีความจริงเสริม ในสื่อสิ่งพิมพ์ของประชาชนเจเนอเรชันวาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล