กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประกอบสร้างพื้นที่และภาพตัวแทนผู้หญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 กับการถอดรหัสความหมายของผู้หญิงไทยผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล