กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปิดรับสื่อและทัศนคติของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ที่มีต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล