กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิธีการเล่าเรื่องและการสื่อสารด้วยภาษาภาพยนตร์ในโฆษณาไทย ผ่านสื่อออนไลน์ ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล