กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสื่อสารเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของกลุ่มแฟนคลับลิซ่า BLACKPINK บนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล