กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสื่อสารและบทบาทของผู้นำความคิดเห็นที่มีต่อแฟนคลับชาวไทย กรณีศึกษา: วง BTS Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล