กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการรับรองทางสังคมต่อความน่าเชื่อถือข่าวปลอมด้านสุขภาพ บนเฟซบุ๊กของนักศึกษาระดับปริญญาตรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล