กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คนพิการกับการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารด้านกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy