กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทความพิเศษ ป็อปเสียงที่ดังสั้นๆ แต่ดังทุกหนทุกแห่ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF