กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลการสื่อสารทางสังคม สำนักงานสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF