กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการวิจัยผู้รับสารเรื่องเสียงบรรยายภาพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล