กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - เมษายน ฉบับ : “ป็อป หวีด สยอง” ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF