กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เจตคติและแรงจูงใจของผู้เรียนในการใช้แอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล