กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาบทบาทและทัศนะต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ฝึกนักแสดงภาพยนตร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล