กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Vol 6 No 2 (2018): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy