กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และความตั้งใจใช้บริการชำระเงินของผู้บริโภครุ่นใหม่ด้วยโปรแกรมประยุกต์คิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy