กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสื่อสารและการแสดงอัตลักษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มน้ำกระท่อมบนสื่อสังคมออนไลน์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF