กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยพืชในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF