กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มผ้าทอไทลื้อลวงใต้ อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF