กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ สําหรับเด็กผิดปกติ โดยวิธีแบบจําลอง COCOMO - II ร่วมกับวิธีการ ของ Web Model Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy